Wajong-Vacature.nl

Informatie, vacatures en meer voor mensen met een Wajong of doelgroepregistratie

'Gezocht verkopers in de mode' UWV, Modeteam en Aventus slaan de handen ineen

Logo

 

Modeteam is specialist in het inzetten van personeel in de Modebranche. De invulling van goede kandidaten wordt steeds moeilijker. Door het hele land is Modeteam op zoek naar geschikte kandidaten. In de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe heeft Modeteam de samenwerking opgezocht met UWV en MBO-school Aventus, richting Detailhandel. 21 mei 2019 is deze samenwerking bezegeld met het tekenen van een intentieovereenkomst.

Lees meer:   'Gezocht verkopers in de mode' UWV, Modeteam en Aventus slaan de handen ineen

Zoekt u werknemers met een WAJONG?

Beste werkgever,

bent u op zoek naar gedreven en gemotiveerde medewerkers en maakt het u niet uit of ze een WAJONG uitkering hebben? Stuur dan eens uw vacatures naar Wajong-vacature.nl  wij plaatsen uw vacature geheel gratis daarnaast kunnen we u informeren over de mogelijkheden die het UV bied wanneer u een Wajongere in dienst neemt.

Meer weten?

neem contact op met Ron van Wajong-vacature

Wajong-vacature de vacature website voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Wajong-vacature.nl is er niet alleen voor Wajongeren, ook mensen mensen met een WIA, WSW of een doelgroep registratie kunnen bij ons terecht.

Waarom Wajong-vacature.nl:

wajong vacature logoAls Wajongere zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Er zijn talloze individuele websites die vacatures tonen voor wajong geindiceerden. In negen van de tien gevallen zijn dit webites van Jobcoaches en reintegratiebureau's hierdoor word het zoeken naar een geschikte vacature een langdurige intensieve zoektocht en voor je het weet zit je bij een jobcoach aangemeld zonder dat je er erg in hebt.

Wajong-vacature.nl bied een totaal overzicht van vacatures uit het hele land van jobcoaches, reintegratie bedrijven maar ook directe werkgevers. Het voordeel van zo'n totaal overzicht is dat je je eerst kan orienteren en vervolgens zelf contact op kunt nemen met de aanbieder van de vacature zonder dat je ergens aan vast zit.

Wajong-vacature.nl voor werkgevers en jobcoaches:

Bent u werkgever, jobcoah of reintergatiebureau dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw vacatures hier gratis plaatsen.

Voor werkgevers met enkele vacatures op jaarbasis geld dat plaatsing altijd gratis is. Voor jobcoaches en reintegratiebureaus geld dat er een maximum is aan het aantal gratis plaatsingen, wilt u meer vacatures plaatsen en dus ook meer kandidaten bereiken dan vragen wij hiervoor een kleine bijdrage.

Wat is de meerwaarde van wajong-vacature.nl voor uw bedrijf:

Naast het feit dat uw vacature landelijk onder de aandacht komt komt uw bedrijf ook onder de aandacht. Voor bedrijven met enkele functies geld dat via onze wajong-vacature website duidelijk word dat uw bedrijf open staat voor mensen met een beperking en of chronische ziekte.

Jobcoaches en reintegratiebureaus hebben een grotere vijver om uit te vissen en ze kunnen zichzelf laten zien.

Kortom wajong-vacature.nl is de perfecte website voor werkzoekende en werkgevers

 

 

WERKLOOSHEID ONDER DOVEN EN BLINDEN EXTREEM EN ONNODIG HOOG

Lancering We Are Ctalents platform om werkloosheid onder DOVEN EN BLINDEN te verlagen naar 20%

59% van de blinde en dove mensen is werkloos terwijl de werkloosheid onder de reguliere bevolking slechts 4,7% bedraagt.

We Are Ctalents gelooft dat het talent van deze zintuiglijke uitgedaagden groter is dan hun beperking en dat dit hun ambities niet in de weg hoeft te staan. Daarom vieren zij hun lancering met een serie filmportretten vol inspirerende verhalen voor en door leden van de community met een zintuiglijke uitdaging. Daarnaast wordt middels een online community en gratis educatief programma deze groep geïnspireerd (weer) te participeren in het arbeidsproces.

Lees meer: WERKLOOSHEID ONDER DOVEN EN BLINDEN EXTREEM EN ONNODIG HOOG

Reactie college rechten van de mens

Ik heb zoals u weet een klacht ingediend bij het College voor de rechten van de mens tegen de manier waarop de overheid omgaat met Wajongeren.

Na een aantal telefonische gesprekken bleek dat het College wel bezig is met een mening te vormen maar dat ze niets kunnen doen vanwege het feit dat het een overheidsregel is. Uit de gesprekken bleek duidelijk dat ze zich zorgen maken. Ze verwezen me naar het PILP om een strategische procedure te voeren. Lees  voor het hele verhaal de rest van het artikel ook de mail wisselingen

Lees meer: Reactie college rechten van de mens

Aangifte tegen de regering wegens discriminatie van mensen met een beperking

Geacht College voor de rechten van de mens,


Hierbij maak ik melding van systematische discriminatie jegens mensen met ene chronische ziekte en of handicap.  De overheid discrimineert deze groep systematisch middels het systeem van de WAJONG.  Dit systeem geeft bedrijven het recht mensen met een beperking of chronische ziekte een salaris uit te betalen onder het minimumloon en de mogelijkheid niet CAO conform te belonen voor hetzelfde werk.

  Ik en enkele tienduizenden zoals ik kunnen enkel minder uren werken maar zijn in vele gevallen niet minder productief dan andere parttimers die wel CAO conform beloont dienen te worden of tenminste minimumloon.    Ik dien dan ook namens mezelf en de grote groep Wajongeren die zich gediscrimineerd voelen door onze overheid een klacht in tegen deze, de vorige en de komende regering ( deze gaat ook nog eens korten op de al lage inkomens van wajongeren)     Namens de wajongeren eisen we gelijke behandeling op het gebied van arbeid en het recht om ten minste het minimumloon te verdienen en beter nog CAO conform.     

De hele regeling WAJONG zoals die nu is en die in de maak is druist in tegen verschillende rechten van de mens

 

Hoogachtend   Ron Mol 

 

Gebaseerd op

Artikel 23

  1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
  2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
  3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
  4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

en

Artikel 25

  1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

 

Daarnaast kun je in beperkte mate spreken van Schuldslavernij

de definitie van Schuldslavernij   

Schuldslavernij verwijst naar de situatie waarin mensen door omstandigheden afhankelijk zijn geworden van anderen voor hun levensonderhoud (al dan niet als keuze in nood), vaak totdat zij een bepaalde schuld hebben afbetaald.

Wajongeren die kunnen werken wordne verplicht te gaan werken, ondanks het feit dat ze er geen financiele vooruitgang bij krijgen, de overheid vind immers dat de uitkering een schuld is die moet worden afgelost door te gaan werken tegen kost en inwoning

 

Lees meer: Aangifte tegen de regering wegens discriminatie van mensen met een beperking