Wajong-Vacature.nl

Informatie, vacatures en meer voor mensen met een Wajong of doelgroepregistratie

Home

Aangifte tegen de regering wegens discriminatie van mensen met een beperking

Geacht College voor de rechten van de mens,


Hierbij maak ik melding van systematische discriminatie jegens mensen met ene chronische ziekte en of handicap.  De overheid discrimineert deze groep systematisch middels het systeem van de WAJONG.  Dit systeem geeft bedrijven het recht mensen met een beperking of chronische ziekte een salaris uit te betalen onder het minimumloon en de mogelijkheid niet CAO conform te belonen voor hetzelfde werk.

  Ik en enkele tienduizenden zoals ik kunnen enkel minder uren werken maar zijn in vele gevallen niet minder productief dan andere parttimers die wel CAO conform beloont dienen te worden of tenminste minimumloon.    Ik dien dan ook namens mezelf en de grote groep Wajongeren die zich gediscrimineerd voelen door onze overheid een klacht in tegen deze, de vorige en de komende regering ( deze gaat ook nog eens korten op de al lage inkomens van wajongeren)     Namens de wajongeren eisen we gelijke behandeling op het gebied van arbeid en het recht om ten minste het minimumloon te verdienen en beter nog CAO conform.     

De hele regeling WAJONG zoals die nu is en die in de maak is druist in tegen verschillende rechten van de mens

 

Hoogachtend   Ron Mol 

 

Gebaseerd op

Artikel 23

  1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
  2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
  3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
  4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

en

Artikel 25

  1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

 

Daarnaast kun je in beperkte mate spreken van Schuldslavernij

de definitie van Schuldslavernij   

Schuldslavernij verwijst naar de situatie waarin mensen door omstandigheden afhankelijk zijn geworden van anderen voor hun levensonderhoud (al dan niet als keuze in nood), vaak totdat zij een bepaalde schuld hebben afbetaald.

Wajongeren die kunnen werken wordne verplicht te gaan werken, ondanks het feit dat ze er geen financiele vooruitgang bij krijgen, de overheid vind immers dat de uitkering een schuld is die moet worden afgelost door te gaan werken tegen kost en inwoning

 

Klachtenformulier

Als u zich gediscrimineerd voelt kunt u met uw klacht een procedure bij het College starten. U kunt de procedure starten met behulp van dit digitale klachtenformulier. U kunt ook eerst telefonisch of per e-mail met ons overleggen of het indienen van een klacht om een procedure te starten de juiste stap is. Ook met vragen over de procedure kunt u bellen of mailen.

Wilt u alleen melding doen van een geval van discriminatie, dan kunt u dat het beste telefonisch of via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. doen, en niet via het klachtenformulier. U kunt ook een melding indienen via het formulier op de website www.discriminatie.nl of met uw smartphone met behulp van de app Discriminatie melden (beschikbaar voor zowel Android als iOS).

Vragen? Bel het College op 030 888 38 88 (op werkdagen van 10.00 tot 16.00) of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie over het indienen van een klacht.

Stap 5: Bevestigingsscherm

De volgende gegevens zijn verstuurd:
 
 
 
 
Stap 1: Waarover wilt u een klacht indienen?
  • Handicap of chronische ziekte : Arbeid, zoals op het werk, bij de werving en selectie, ontslag en promotie, of bij het vrije beroep
Stap 2: Wat is er gebeurd?

Waarom denkt u dat u bent gediscrimineerd?
Hierbij maak ik melding van systematische discriminatie jegens mensen met ene chronische ziekte en of handicap. De overheid discrimineert deze groep systematisch middels het systeem van de WAJONG. Dit systeem geeft bedrijven het recht mensen met een beperking of chronische ziekte een salaris uit te betalen onder het minimumloon en de mogelijkheid niet CAO conform te belonen voor hetzelfde werk. Ik en enkele tienduizenden zoals ik kunnen enkel minder uren werken maar zijn in vele gevallen niet minder productief dan andere parttimers die wel CAO conform beloont dienen te worden of tenminste minimumloon. Ik dien dan ook namens mezelf en de grote groep Wajongeren die zich gediscrimineerd voelen door onze overheid een klacht in tegen deze, de vorige en de komende regering ( deze gaat ook nog eens korten op de al lage inkomens van wajongeren) Namens de wajongeren eisen we gelijke behandeling op het gebied van arbeid en het recht om ten minste het minimumloon te verdienen en beter nog CAO conform. De hele regeling WAJONG zoals die nu is en die in de maak is druist in tegen verschillende rechten van de mens en neigt naar een vorm van slavernij

Wat is er precies gebeurd en wanneer?

Wie zijn er bij het probleem betrokken? En welke rol hebben zij gespeeld?
Ministerie sociale zaken en werkgelegenheid,

Zijn er mensen die het voorval hebben gezien? Zo ja wie zijn deze mensen en willen zij getuigen in uw zaak?
met mij zijn er ruim 70.000 mensen in hetzelfde schuitje

Heeft u het probleem voorgelegd aan de persoon of organisatie?
het probleem is bekend maar niet urgent voor de agenda

Wat was de reactie van de persoon of organisatie?
Dhr Rutte lacht alles weg en vind dat we niet moeten zeiken ( in andere woorden in verschillende televisie uitzendingen)

Heeft u uw klacht ook bij andere instanties gemeld? Zo ja, welke?

Heeft uw zaak spoed? En waarom?
Ja de zaak heeft spoed, per 1 januari 2018 worden de wajongeren wederom gestraft voor hun beperking en krijgen ze te maken meteen verdere verlaging van financien

Stap 3: Gegevens
Uw gegevens
Naam Ron Mol
gegevens verwijderd wegens privacy  
Postcode en plaats  
Telefoonnummer  
E-mail  
Wordt u bijgestaan door een antidiscriminatiebureau of advocaat?
Nee

Gegevens van de organisatie of persoon waartegen u een klacht hebt

Naam organisatie Ministerie sociale zaken en werkgelegenheid
Contactpersoon Lodewijk Asscher en Jette Klijnsma
Adres Parnassusplein 5
Postcode en plaats 2511VX Den haag
Telefoonnummer 0703493333
Meerdere organisaties Lodewijk Asscher en Jette Klijnsma

Stap 4: Bijlagen

U ontvangt binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging van het College. Daarna neemt het College contact met u op over de verdere behandeling van uw klacht.